Lý do đề xuất Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm từ 01/8/2024

04/06/2024 16:21 PM

Mới đây, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Lý do đề xuất Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm từ 01/8/2024

Lý do đề xuất Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm từ 01/8/2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Lý do đề xuất Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm từ 01/8/2024

Dưới đây là Hồ sơ thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Hồ sơ thẩm định​

Theo đó, tại Tờ trình về việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 nêu lên mục đích xây dựng Luật sửa đổi các Luật như sau:

- Tạo điều kiện để quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, phát triển nhà ở, phát triển thị trường bất động sản, đẩy mạnh thực hiện các cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, giảm thiểu chi phí tuân thủ, cắt giảm khâu trung gian, sớm đưa các quy định tiến bộ, ưu việt của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản đi vào cuộc sống góp phần thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, phát triển thị trường bất động sản, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đóng góp tích cực, có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

- Xây dựng Luật để cho phép Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sớm đi vào cuộc sống sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đã chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

- Phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, các chính sách về nhà ở, kinh doanh bất động sản. Đồng thời, qua đó phải tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân. - Sớm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi cho người có đất bị thu hồi, thúc đẩy sự tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, kiểm soát chặt chẽ việc phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại đối với việc quản lý, vận hành nhà chung cư… 

Trước đó, tại Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2024, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình 58/TTr-BTNMT ngày 26/5/2024 và hồ sơ liên quan kèm theo.

Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội bổ sung Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội xem xét, quyết định xây dựng, ban hành Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5 năm 2024). Bộ Tư pháp báo cáo lại Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ gần nhất theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quy chế làm việc của Chính phủ.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 809

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079