Hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024 sẽ có 02 phương án

04/06/2024 14:30 PM

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố dự thảo Luật sửa đổi liên quan đến hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024. Dự kiến hiệu lực thi hành của Luật Đất đai 2024 sẽ có 02 phương án.

Hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024 sẽ có 02 phương án

Hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024 sẽ có 02 phương án (Hình từ Internet)

Hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024 sẽ có 02 phương án

Mới đây, Bộ Tư pháp đã công bố dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Xem thêm: Dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 TẠI ĐÂY.

Dự kiến, dự thảo Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ 02 phương án: Phương án 1: Dự thảo Luật sẽ có 05 điều và Phương án 2: Dự thảo Luật có 06 điều.

Về hiệu lực thi hành, 02 phương án đều đề xuất 04 luật: Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2024, trừ một số quy định đặc trưng của từng Luật sẽ có hiệu lực khác.

Đáng chú ý là hiệu lực sớm của Luật Đất đai 2024 ở 02 phương án được đề xuất khác nhau, cụ thể:

(1) Tại phương án 1: Đề xuất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 Luật Đất đai 2024.

Các Điều 253; Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5); Điều 255 (trừ khoản 8); Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4); Điều 257 (trừ khoản 1); Điều 258; Điều 259; Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Đối với phương án này, sẽ vẫn giữ lại một số quy định tại Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 như sau:

- Quy định chuyển tiếp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành - Điều 253

- Quy định chuyển tiếp về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành - Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024)

- Quy định chuyển tiếp về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành - Điều 255 (trừ khoản 8 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024)

- Giải quyết về hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành - Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024)

- Giải quyết về tài chính đất đai, giá đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành - Điều 257 (trừ khoản 1 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024)

- Giải quyết về thời hạn sử dụng đất khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành – Điều 258

- Xử lý quyền sử dụng đất của hộ gia đình có trước ngày Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành – Điều 259

- Quy định chuyển tiếp một số trường hợp khác khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành - Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15 có hiệu lực từ ngày 01/8/2024)

(2) Tại phương án 2: Đề xuất tất cả các quy định trong Luật Đất đai 2024 đều có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252 Luật Đất đai 2024, cụ thể:

- Điều 190 và Điều 248 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.

- Việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Khoản 9 Điều 60 Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết 61/2022/QH15 hết hiệu lực.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đề xuất cho phép các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các điều khoản chuyển tiếp quy định Luật Đất đai 2024 được lựa chọn hiệu lực thực hiện từ 01/01/2025 hoặc từ 01/8/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,518

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079