Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2024

28/12/2023 10:17 AM

03 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; Tăng thời hạn sử dụng của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 01/01/2024;...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 01/2024 (từ ngày 01 - 10/01/2024).

1. 03 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Cụ thể, 03 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 được Quốc hội khóa XV thông qua gồm có:

- Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào ngày 15/6/2022.

Luật Thi đua, Khen thưởng 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thay thế Luật Thi đua, Khen thưởng 2003.

- Luật Đấu thầu 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 vào ngày 23/6/2023.

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 thay thế Luật Đấu thầu 2013.

Hợp đồng được ký kết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật Đấu thầu 2023 được thực hiện trong thời hạn quy định tại hợp đồng nhưng không quá 05 năm kể từ ngày 01/01/2024.

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 vào ngày 09/01/2023.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày từ ngày 01/01/2024 thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 120 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023.

2. Tăng thời hạn sử dụng của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ ngày 01/01/2024

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 sửa đổi Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú 2020; Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Cụ thể, Thông tư 66/2023/TT-BCA đã sửa đổi Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA về xác nhận thông tin cư trú, điểm đáng chú ý là giấy xác nhận thông tin về cư trú được sửa đổi thời hạn sử dụng lên 01 năm kể từ ngày cấp.

(Trong khi đó, theo Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA thì xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú 2020 xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.)

3. Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 01/01/2024

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định như sau:

- Tiêu chuẩn chung:

+ Đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 105/2023/TT-BQP ;

+ Không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

- Tiêu chuẩn riêng: Một số tiêu chuẩn sức khỏe riêng trong tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Xem thêm Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP hết hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Kết quả sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe và giám định sức khỏe trước ngày 01/01/2024 thì tiếp, tục thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP .

Việc sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe và giám định sức khỏe sau ngày 01/01/2024 thì thực hiện theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP .

4. Áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu từ ngày 01/01/2024

Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.

Trong đó, quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu là các quy định tại Nghị quyết 107/2023/QH15 và các quy định của Chính phủ phù hợp với bộ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của Diễn đàn hợp tác chung về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận toàn cầu mà Việt Nam là thành viên.

Về việc kê khai, nộp thuế thì đối với quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn, thời hạn nộp Tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung kèm theo Bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính và thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu, thời hạn nộp Tờ khai thông tin theo Quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung kèm theo Bản thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính và thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung chậm nhất là 18 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với năm đầu tiên tập đoàn đa quốc gia thuộc đối tượng áp dụng; thời hạn chậm nhất là 15 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với các năm tiếp theo.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,803

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 21:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  • 17:18 | 19/07/2024 Nghị định 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
  • 17:15 | 19/07/2024 Nghị định 93/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
  • 15:30 | 19/07/2024 Thông tư 01/2024/TT-BNG ngày 15/7/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079