Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 12/2023

21/12/2023 14:07 PM

Thời hạn xây dựng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước; Mức chi giải thưởng thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình; Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt... là những chính nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 12/2023 (từ ngày 21 - 31/12/2023).

1. Thời hạn xây dựng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ngày 07/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Theo đó, quy định về kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước như sau:

(1) Trước ngày 31/7 hằng năm, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xây dựng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính với các nội dung gồm:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm thực hiện, dự kiến kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau;

- Khả năng huy động vốn và cân đối nguồn vốn để thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước;

- Kế hoạch cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau;

- Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện và dự kiến kết quả đạt được.

(2) Trước ngày 31/8 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam rà soát, hoàn thiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xây dựng.

(3) Trước ngày 31/12 hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tổng mức tăng trưởng tín dụng đầu tư của Nhà nước hoặc tổng mức kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xem thêm Nghị định 78/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

2. Mức chi giải thưởng thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 01/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.

Theo đó, mỗi cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình có tối đa 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích, mức chi giải thưởng như sau:

- Chi giải nhất:

+ Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 30 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 20 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 10 triệu đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 5 triệu đồng/giải thưởng.

+ Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 20 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 10 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 5 triệu đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 2,5 triệu đồng/giải thưởng.

- Chi giải nhì:

+ Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 20 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 10 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 5 triệu đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 2,5 triệu đồng/giải thưởng;

+ Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 10 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 5 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tối đa 2,5 triệu đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 1,25 triệu đồng/giải thưởng.

- Chi giải ba:

+ Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 10 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 5 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 2,5 triệu đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 1,25 triệu đồng/giải thưởng.

+ Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 5 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 2,5 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 1,25 triệu đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 700 ngàn đồng/giải thưởng.

- Chi giải khuyến khích:

+ Giải tập thể cấp trung ương tổ chức 5 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 3 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 1,5 triệu đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 750 ngàn đồng/giải thưởng.

+ Giải cá nhân cấp trung ương tổ chức 2,5 triệu đồng/giải thưởng, cấp tỉnh tổ chức 1,25 triệu đồng/giải thưởng, cấp huyện tổ chức 700 ngàn đồng/giải thưởng, cấp xã tổ chức 350 ngàn đồng/giải thưởng.

Xem thêm tại Nghị định 76/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

3. 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt

Ngày 03/11/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 30/2023/TT-BGTVT về 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt gồm:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt trong quá trình khai thác sử dụng.

Số hiệu: QCVN 15:2023/BGTVT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và quy định kiểm tra đối với đầu máy điêzen, phương tiện chuyên dùng tự hành khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Số hiệu: QCVN 16:2023/BGTVT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra toa xe, phương tiện chuyên dùng không tự hành khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.

Số hiệu: QCVN 18:2023/BGTVT.

Thông tư 30/2023/TT-BGTVT có hiệu lực kể từ ngày 21/12/2023.

4. Thời giờ làm việc thường xuyên của NLĐ tại các công trình dầu khí trên biển

Ngày 08/11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 20/2023/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

Theo đó, người lao động làm việc thường xuyên tại các công trình dầu khí trên biển theo phiên và theo ca làm việc, cụ thể như sau:

- Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày;

- Phiên làm việc tối đa là 28 ngày.

Thông tư 20/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,606

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 21:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  • 17:18 | 19/07/2024 Nghị định 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
  • 17:15 | 19/07/2024 Nghị định 93/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 122/2013/NĐ-CP quy định về tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố
  • 15:30 | 19/07/2024 Thông tư 01/2024/TT-BNG ngày 15/7/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079