Biểu mẫu 14/02/2023 16:34 PM

Đơn đề nghị cấp GCN đủ ĐK hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

14/02/2023 16:34 PM

Theo quy định mới nhất, mẫu đơn đề nghị cấp GCN đủ ĐK hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp có thay đổi thế nào? - Tuấn Khải (Ninh Thuận)

Đơn đề nghị cấp GCN đủ ĐK hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đơn đề nghị cấp GCN đủ ĐK hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (Hình từ Internet)

Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1. Mẫu đơn đề nghị cấp GCN đủ ĐK hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 4/2023/NĐ-CP quy định thay thế Mẫu số 01, 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 49/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 01 - Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 4/2023/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 13/02/2023.

Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

(Trước đó Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định thành 02 mẫu đề nghị cấp và mẫu đề nghị cấp lại GCN đủ ĐK hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hiện nay gộp chung lại thành 01 mẫu.)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp

Điều 4 Nghị định 49/2018/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 140/2018/NĐ-CP) quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp như sau:

- Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm; có đủ trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

- Người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định 49/2018/NĐ-CP.

- Có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định.

- Có trang thông tin điện tử của tổ chức kiểm, định trong đó có nội dung, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức nước ngoài

Theo Điều 5 Nghị định 49/2018/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức nước ngoài được quy định cụ thể:

- Đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 49/2018/NĐ-CP.

- Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp ít nhất là 5 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động kiểm định.

4. Điều kiện đối với người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định

Điều kiện đối với người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định quy định tại Điều 6 Nghị định 49/2018/NĐ-CP, cụ thể:

- Là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp; tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp.

- Có thẻ kiểm định viên còn thời hạn sử dụng.

5. Khi nào đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp?

Căn cứ Điều 9 Nghị định 49/2018/NĐ-CP tổ chức kiểm định bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Trong quá trình hoạt động, không duy trì được một trong các Điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 49/2018/NĐ-CP;

- Thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp không khách quan, không trung thực dẫn đến kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp sai so với thực tế.

* Thời hạn đình chỉ:

- Trường hợp tổ chức kiểm định bị đình chỉ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do nguyên nhân không duy trì được một trong các Điều kiện quy định thì thời hạn đình chỉ hoạt động tối thiểu là 01 tháng cho đến khi các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động được khắc phục, thời hạn tối đa là 3 tháng;

- Trường hợp tổ chức kiểm định bị đình chỉ do nguyên nhân không khách quan, không trung thực thì thời hạn đình chỉ hoạt động là 03 tháng.

Nghị định 4/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/02/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,265

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079