Biểu mẫu 20/02/2023 09:30 AM

Mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư và cách ghi

20/02/2023 09:30 AM

Xin hỏi là trong việc chỉnh sửa thông tin dân cư thì khi muốn cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư sẽ ghi thế nào và mẫu ra sao? - Quang Hùng (TPHCM)

Mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư năm 2023 và cách ghi

Mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư năm 2023 và cách ghi

1. Phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02) dùng để làm gì?

Theo khoản 1 Điều 19 Thông tư 66/2015/TT-BCA sửa đổi bởi Thông tư 104/2020/TT-BCA quy định về phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (DC02) như sau:

Mẫu DC02 dùng để công dân kê khai khi có sự thay đổi các thông tin về nhân thân quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Căn cước công dân, cụ thể:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi đăng ký khai sinh;

- Quê quán;

- Dân tộc;

- Tôn giáo;

- Quốc tịch;

- Tình trạng hôn nhân;

- Nơi thường trú;

- Nơi tạm trú;

- Tình trạng khai báo tạm vắng;

- Nơi ở hiện tại;

- Quan hệ với chủ hộ;

- Nhóm máu, khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó;

- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng hoặc người đại diện hợp pháp;

- Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình;

- Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích.

2. Mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư năm 2023

Mẫu DC02

3. Cách ghi thông tin phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư năm 2023

Tại khoản 2 Điều 19 Thông tư 66/2015/TT-BCA sửa đổi bởi Thông tư 104/2020/TT-BCA quy định về cách ghi thông tin như sau:

- Mục “Họ, chữ đệm và tên”; “Số ĐDCN/số CMND”; “Nơi thường trú”: ghi như hướng dẫn tại phần ghi chú trong biểu mẫu;

- Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi thông tin của công dân theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 66/2015/TT-BCA, cụ thể:

Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số

- Mục “Giới tính”: nếu giới tính nam đánh dấu “X” vào ô “Nam”, nếu giới tính nữ đánh dấu “X” vào ô “Nữ”;

- Mục “Nội dung thông tin cập nhật, chỉnh sửa”: ghi theo quyết định cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi thông tin của công dân;

- Mục “Hồ sơ, tài liệu kèm theo”: ghi đầy đủ, rõ ràng các loại hồ sơ, tài liệu kèm theo Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư;

- Mục “Cán bộ đề xuất”: Cán bộ Công an làm công tác thu thập thông tin dân cư đề xuất Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã xác nhận Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư của công dân trên địa bàn mình quản lý;

- Mục “Phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan”: Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã có trách nhiệm xác nhận Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư của công dân đang cư trú trên địa bàn mình quản lý

4. Thẩm quyền quản lý mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 66/2015/TT-BCA sửa đổi bởi Thông tư 104/2020/TT-BCA quy định về thẩm quyền quản lý mẫu phiếu cập nhật chỉnh sửa thông tin dân cư như sau:

Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in, quản lý và phát hành các biểu mẫu CC01, CC02, CC08, CC12, CC13, DC01 và DC02 cho Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,197

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079