Biểu mẫu 07/12/2023 13:15 PM

Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất (Mẫu C34-HD)

07/12/2023 13:15 PM

Biên bản kiểm quỹ tiền mặt có phải là chứng từ kế toán trong công đoàn cơ sở không? Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất là mẫu nào? – Quang Huy (Phú Yên)

Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất (Mẫu C34-HD)

Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất (Mẫu C34-HD) (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất (Mẫu C34-HD)

Biên bản kiểm quỹ tiền mặt là một loại chứng từ kế toán trong công đoàn cơ sở.

Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất là Mẫu C34-HD ban hành kèm theo Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021.

Mẫu biên bản kiểm quỹ tiền mặt trong công đoàn cơ sở mới nhất (Mẫu C34-HD)

>>> Xem thêm: Tổng hợp biểu mẫu chứng từ kế toán trong công đoàn cơ sở

2. Nguyên tắc chung trong công tác kế toán công đoàn cơ sở

Theo mục III.1 Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021, nguyên tắc chung trong công tác kế toán công đoàn cơ sở bao gồm:

- Công đoàn cơ sở thực hiện kế toán ghi đơn (không đối ứng tài khoản). Trường hợp các CĐCS có tổ chức bộ máy kế toán thực hiện chế độ kế toán theo Hướng dẫn 22/HD-TLĐ ngày 29/04/2021 của Tổng Liên đoàn về thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn.

- Các khoản thu, chi tài chính của công đoàn cơ sở phải được ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp thời vào sổ kế toán. Kế toán phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và quy định của Tổng Liên đoàn về chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, bàn giao kế toán,...

- Năm tài chính từ 01/01 - 31/12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán là Đồng Việt Nam. Đối với những công đoàn cơ sở mới thành lập, năm tài chính đầu tiên của công đoàn cơ sở mới thành lập được xác định từ thời điểm thành lập đến ngày 31/12 của năm đó.

3. Nguyên tắc lập, ký chứng từ kế toán trong công đoàn cơ sở

- Lập chứng từ kế toán: Các khoản thu, chi tài chính phát sinh tại công đoàn cơ sở, kế toán công đoàn cơ sở phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đúng với nghiệp vụ kinh tế, tài chính; chữ viết trên chứng từ kế toán phải rõ ràng, không tẩy xóa, sửa chữa, không viết tắt, số tiền viết bằng chữ phải khớp với số tiền viết bằng số.

Các khoản chi mua hàng hóa, tài sản của công đoàn cơ sở phải đảm bảo quy trình mua sắm và có hóa đơn tài chính theo quy định của Nhà nước. Đối với các khoản thuê, mướn tài sản phục vụ hoạt động của công đoàn cơ sở nhưng không có hóa đơn tài chính phải có hợp đồng thuê mướn, thanh lý hợp đồng người được giao nhiệm vụ phải báo cáo chủ tài khoản xem xét, phê duyệt, ký hợp đồng thuê mướn để thực hiện.

- Ký chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký của các chức danh theo mẫu biểu, chứng từ quy định mới có giá trị thực hiện. Lập và ký chứng từ kế toán bằng bút bi, bút mực; không lập và ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, bút chì hoặc khắc dấu ký sẵn; Chứng từ ký từng liên; chữ ký trên chứng từ kế toán của 1 người phải thống nhất.

(Theo Mục II.2.1 Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021)

4. Lưu trữ chứng từ kế toán trong công đoàn cơ sở

- Tài liệu kế toán phải lưu trữ ít nhất 10 năm gồm:

+ Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác có liên quan đến ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

+ Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tài liệu kế toán và báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành, tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, sáp nhập,... của đơn vị kế toán, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.

- Tiêu hủy tài liệu kế toán: Tài liệu hết thời hạn lưu trữ được tiêu hủy. Chủ tài khoản thành lập Hội đồng tiêu hủy tài liệu kế toán, Hội đồng tiêu hủy lập danh mục tài liệu tiêu hủy, Biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán hết thời hạn tiêu hủy trước khi tiêu hủy.

(Theo Mục II.2.5 Hướng dẫn 47/HD-TLĐ năm 2021)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 7,047

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079