Hết 2023, công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên CSDLQG về TTHC

17/10/2023 10:15 AM

Hạn chót để 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính là khi nào?

Hết 2023, công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên CSDLQG về TTHC

Đảm bảo đến hết 2023, công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên CSDLQG về TTHC (Hình từ internet)

Hết 2023, công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên CSDLQG về TTHC

Thủ tướng có Công điện 968/CĐ-TTg năm 2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Trong đó có yêu cầu đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-TTg năm 2022, bảo đảm đến hết năm 2023 phải công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Rà soát, trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa ít nhất 50% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó phương án phải bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% số thủ tục hành chính và 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Như vậy, theo chỉ đạo của Thủ tướng thì đến hết năm 2023, sẽ công khai 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên CSDLQG về thủ tục hành chính.

Nội dung kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Đây là nội dung đề cập tại Quyết định 1085/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ như sau:

(1) Về thống kê, công bố, công khai

Trước ngày 01/4/2023, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

(2) Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa

- Đối với thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước:

Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó:

+ Trước ngày 01/10/2023: Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên rà soát, đơn giản hóa tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch này.

+ Trước ngày 01/01/2024: Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Trước ngày 01/01/2025: Các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

- Đối với TTHC nội bộ trong 01 bộ, cơ quan, địa phương:

Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó:

+ Trước ngày 01/01/2024: Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

+ Trước ngày 01/01/2025: Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Chia sẻ bài viết lên facebook 13,070

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079