Hà Nội: Công chức, viên chức, đảng viên phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023

22/05/2023 08:32 AM

Đây là nội dung tại Công văn 1451/UBND-KSTTHC về cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Công chức, viên chức, đảng viên phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023

Hà Nội: Công chức, viên chức, đảng viên phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023 (Hình từ internet)

Hà Nội: Công chức, viên chức, đảng viên phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử trong tháng 5/2023

Thực hiện Nghị định 59/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành và Nghị định 104/2022/NĐ-CP. Tính đến ngày 08/5/2023, Thành phố đã thu nhận 4.234.226 tài khoản định danh điện tử và 1.430.008 tài khoản định danh diện tử kích hoạt thành công, đạt tỷ lệ 33,7%.

Để phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử, tăng tỷ lệ giải quyết dịch vụ công trực tuyến và nhiệm vụ của Đề án 06 Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện ngay một số nội dung, cụ thể như sau:

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

+ Tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và công dân trên địa bản phụ trách đẩy đủ các nội dung của Quyết định 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021; Nghị định 59/2022/NĐ-CPNghị định 104/2022/NĐ-CP.

+ Chỉ đạo toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD trong tháng 5 năm 2023 để thực hiện các thủ tục hành chính liên quan trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố;

Đồng thời vận động, tuyên truyền đến gia đình, người thân và bạn bè về các tiện ích của thẻ Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử trên nền tảng ứng dụng VNelD để chủ động sắp xếp thời gian hợp lý sớm thực hiện việc đăng ký làm thu tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và tài khoản định danh điện tử.

Xem thêm: Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên tại Hà Nội kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Lưu ý:

- Đối với tài khoản định danh Mức 1 thực hiện trực tiếp đăng ký thông qua ứng dụng VNelD di động;

Đối với tài khoản định danh Mức 2 đến cơ quan Công an cấp huyện, cấp xã (không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú và làm thủ tục đăng ký.

- Khi kích hoạt thành công và đăng nhập sử dụng ứng dụng VNeID mới được tính là cấp tài khoản định danh điện tử thành công.

- Phối hợp Công an Thành phố trong việc tra cứu thông tin công dân dăng ký thưởng trú trên địa bàn Thành phố Hà Nội nay không cư trú tại địa chỉ đăng ký thưởng trú di không rõ địa chỉ và bổ sung các trường thông tin còn thiếu của nhân khẩu lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Phân công cán bộ, cử đầu mối phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong công tác độn đốc, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện (trước ngày 20/5/2023).

Như vậy, toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị tại thành phố Hà Nội phải hoàn thành 100% thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và đăng ký, kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNelD trong tháng 5 năm 2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,191

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079