Đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng từ ngày 01/01/2025

10/06/2024 14:20 PM

Thông tư 15/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 trong đó có những quy định về đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng.

Đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng từ ngày 01/01/2025

Đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng từ ngày 01/01/2025 (Hình từ Internet)

1. Thông tin tín dụng là gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 15/2023/TT-NHNN thì thông tin tín dụng là tập hợp các dữ liệu liên quan khoản cấp tín dụng của khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, khoản nợ của khách hàng vay do tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động thông tin tín dụng quản lý.

2. Đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng từ ngày 01/01/2025

Đối tượng, phạm vi được cung cấp thông tin tín dụng được quy định tại Điều 12 Thông tư 15/2023/TT-NHNN như sau:

- Đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước được cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng để phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

- Cơ quan quản lý nhà nước khác được cung cấp thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tín dụng, tổ chức tự nguyện được cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng trên cơ sở hợp đồng ký kết với CIC.

- Khách hàng vay được cung cấp thông tin tín dụng của chính khách hàng vay theo hướng dẫn của CIC.

- Tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được cung cấp, khai thác và trao đổi các sản phẩm thông tin tín dụng về khách hàng vay trên cơ sở biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác, hợp đồng ký kết với CIC phù hợp với quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia mà tổ chức thông tin tín dụng nước ngoài được thành lập và hoạt động.

- Ngoài đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 ,4, 5 Điều 12 Thông tư 15/2023/TT-NHNN, tổ chức khi khai thác dịch vụ thông tin tín dụng về khách hàng vay phải có sự đồng ý của khách hàng vay đó theo quy định của pháp luật có liên quan và đảm bảo tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận với CIC. 

Sự đồng ý của khách hàng vay phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.

3. Thời hạn cung cấp thông tin tín dụng

Thời hạn cung cấp thông tin tín dụng đối với các nhóm chỉ tiêu tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 15/2023/TT-NHNN như sau:

- Tổ chức tín dụng cung cấp theo tần suất quy định cụ thể tại Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, trừ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Thông tư 15/2023/TT-NHNN.

- Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp định kỳ hai lần một tháng.

- Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô cung cấp định kỳ một lần một tháng.

(Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2023/TT-NHNN)

4. Quy định về hạn chế cung cấp thông tin tín dụng

Tại Điều 13 Thông tư 15/2023/TT-NHNN thì hạn chế cung cấp thông tin tín dụng được quy định cụ thể như sau:

- Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được cung cấp trong thời gian tối đa 05 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tự nguyện chỉ được cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng tương ứng với phạm vi cung cấp thông tin cho CIC theo hợp đồng trao đổi thông tin.

- Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 15/2023/TT-NHNN và các quy định khác của pháp luật sẽ bị tạm dừng quyền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo hợp đồng thỏa thuận với CIC.

Xem thêm Thông tư 15/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.

Võ Tấn Đại

Chia sẻ bài viết lên facebook 404

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079