Biểu mẫu 23/07/2022 08:05 AM

Biểu mẫu hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa

23/07/2022 08:05 AM

Biểu mẫu hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 71 Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

Biểu mẫu hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Biểu mẫu hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

- Báo cáo bắt buộc:

+ Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01a - DNN

Mẫu số B01a - DNN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 - DNN

Mẫu số B02 - DNN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 - DNN

Mẫu số B09 - DNN

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn lập Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01b - DNN thay cho Mẫu số B01a - DNN.

Mẫu số B01b - DNN

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 - DNN).

Mẫu số F01 - DNN

- Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 – DNN

Mẫu số B03 – DNN

 

2. Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không đáp ứng giả định hoạt động liên tục bao gồm:

- Báo cáo bắt buộc:

+ Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01 - DNNKLT

Mẫu số B01 - DNNKLT

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 - DNN

Mẫu số B02 - DNN

+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 - DNNKLT

Mẫu số B09 - DNNKLT

- Báo cáo không bắt buộc mà khuyến khích lập:

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 - DNN

Mẫu số B03 - DNN

 

3. Hệ thống báo cáo tài chính năm bắt buộc áp dụng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính: Mẫu số B01 - DNSN

Mẫu số B01 - DNSN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 - DNSN

Mẫu số B02 - DNSN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09 – DNSN

Mẫu số B09 – DNSN

 

- Khi lập báo cáo tài chính, các doanh nghiệp phải tuân thủ biểu mẫu báo cáo tài chính theo quy định. Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể sửa đổi, bổ sung báo cáo tài chính cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp nhưng phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

- Ngoài ra, doanh nghiệp có thể lập thêm các báo cáo khác để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Diễm My

Chia sẻ bài viết lên facebook 10,333

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079