Biểu mẫu 25/05/2024 11:15 AM

Tải về mẫu phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng

25/05/2024 11:15 AM

Theo quy trình đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng thì sau bước tự đánh giá sẽ là bước lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường.

Tải về mẫu phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng

Tải về mẫu phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng (Hình từ Internet)

1. Tải về mẫu phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng

Mẫu phiếu lấy ý kiến của giáo viên, nhân viên trong trường theo biểu mẫu 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 4529/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 như sau:

Biểu mẫu 02

2. Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng 

Quy trình đánh giá và xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng theo Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT như sau:

* Quy trình đánh giá

- Hiệu trưởng tự đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng;

- Nhà trường tổ chức lấy ý kiến giáo viên, nhân viên trong trường đối với hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng;

- Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trên cơ sở kết quả tự đánh giá của hiệu trưởng, ý kiến của giáo viên, nhân viên và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng thông qua các minh chứng xác thực, phù hợp.

* Xếp loại kết quả đánh giá

- Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt mức tốt;

- Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá: có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức khá trở lên;

- Đạt chuẩn hiệu trưởng: có tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 đạt từ mức đạt trở lên;

- Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng: có trên 1/3 tiêu chí được đánh giá chưa đạt hoặc có tối thiểu 01 (một) tiêu chí trong số các tiêu chí 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 và 14 được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).

3. Chu kỳ và thẩm quyền đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng

Chu kỳ và thẩm quyền đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng theo Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT như sau:

* Chu kỳ đánh giá

- Hiệu trưởng tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học;

- Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.

* Thẩm quyền đánh giá

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học cơ sở, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện;

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là trung học phổ thông, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh;

- Người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, các viện, học viện chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chủ trì đánh giá hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc.

4. Mục đích ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng

Mục đích ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng theo Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT như sau:

- Làm căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá phẩm chất, năng lực của hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

- Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

- Làm căn cứ để các phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng; giáo viên thuộc diện quy hoạch các chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng tự đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, học tập phát triển phẩm chất, năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,710

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079