Biểu mẫu 25/05/2024 11:30 AM

06 biểu mẫu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024

25/05/2024 11:30 AM

Hiện nay, những biểu mẫu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024 được quy định tại Hướng dẫn 11/HD-TLĐ.

06 biểu mẫu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024

06 biểu mẫu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

06 biểu mẫu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024

Theo đó, những biểu mẫu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2024 bhao gồm:

- Biên bản đối thoại định kỳ/khi có có yêu cầu/khi có vụ việc

Mẫu số 01

- Nghị quyết hội nghị người lao động năm …

Mẫu số 02

- Biên bản hội nghị người lao động năm …

Mẫu số 03

- Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở

Mẫu số 04

- Bảng tổng hợp số liệu kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở 6 tháng/năm......

- Maket hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hội nghị người lao động

Mẫu số 06

Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được quy định tại Điều 42 Nghị định 145/2020/NĐ-CP bao gồm:

- Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch.

- Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

- Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

- Khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) để hoàn thiện và ban hành. Đối với những góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và nhóm đại diện đối thoại của người lao động mà người sử dụng lao động không tiếp thu thì phải nêu rõ lý do.

- Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải được phổ biến công khai tới người lao động.

(Điều 48 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Căn cứ Điều 9 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở bao gồm:

- Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.

- Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,308

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079