Biểu mẫu 27/05/2024 09:16 AM

Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non

27/05/2024 09:16 AM

Phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non là cơ sở để đánh giá năng lực chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên và là cơ sở đánh giá giáo viên vào cuối năm học.

Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm 2024

Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm 2024 (Hình từ Internet)

Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm 2024

Phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm 2024 sẽ được thực hiện theo Biểu mẫu 1 Phụ lục II kèm theo tại Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018.

Mẫu phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm 2024

Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên mầm non năm 2024

Dựa vào yêu cầu các mức của 05 tiêu chí được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT, đối chiếu với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) theo các mức như sau chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T) tại các tiêu chí như sau:

- Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo

+ Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

+ Tiêu chí 2. Phong cách làm việc

- Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

+ Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

+ Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo hướng phát triển toàn diện trẻ em

+ Tiêu chí 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em

+ Tiêu chí 6. Giáo dục phát triển toàn diện trẻ em

+ Tiêu chí 7. Quan sát và đánh giá sự phát triển của trẻ em

+ Tiêu chí 8. Quản lý nhóm, lớp

- Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

+ Tiêu chí 9. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

+ Tiêu chí 10. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

- Tiêu chuẩn 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng

+ Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ em và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

+ Tiêu chuẩn 12. Phối hợp với cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em

- Tiêu chuẩn 5: Sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc), ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

+ Tiêu chí 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc của trẻ em

+ Tiêu chí 14. Ứng dụng công nghệ thông tin

+ Tiêu chí 15. Thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Trong đó, các mức tiêu chí trên được đánh giá như sau:

(1) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt

(2) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên;

(3) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt: Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;

(4) Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).

Xem thêm tại BẢNG GỢI Ý ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN GIÁO VIÊN MẦM NON

Đối với phần nhận xét: Giáo viên mầm non dựa vào các mức độ đạt được của tiêu chí và ví dụ về minh chứng theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 để đưa ra điểm mạnh và những vấn đề cải thiện của bản thân.

Đối với phần nội dung “Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo” thì giáo viên đưa các mục tiêu cần phấu đấu trong năm học tới và phương hướng thực hiện.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,433

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079