Biểu mẫu 27/05/2024 10:30 AM

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia mới nhất

27/05/2024 10:30 AM

Để đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia thì bước đầu, người lao động có nhu cầu phải điền phiếu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia mới nhất

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia mới nhất (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia mới nhất

Mẫu phiếu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo mẫu tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

Phụ lục 06

* Lưu ý về ảnh dán trên phiếu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia: Dán ảnh màu nền màu trắng của cá nhân, cỡ 04 x 06 cm chụp kiểu CMND/CCCD.

2. Hướng dẫn đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Theo Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động có nhu cầu đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một bậc trình độ kỹ năng nghề của một nghề hoặc người sử dụng lao động đăng ký cho người lao động đang làm việc tại đơn vị mình tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một bậc trình độ kỹ năng nghề của một nghề nào đó phù hợp với khả năng của từng người và người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề ASEAN đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt được huy chương (sau đây gọi chung là người đăng ký tham dự) được thực hiện như sau:

* Trường hợp đăng ký tham dự trực tuyến:

- Người đăng ký tham dự lựa chọn tổ chức đánh giá kỹ năng nghề để truy cập vào mục đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề có trên trang thông tin điện tử của tổ chức đó; tiến hành các thao tác theo chỉ dẫn và điền các thông tin theo yêu cầu vào các vị trí thích hợp có trên phiếu đăng ký tham dự theo từng cá nhân (mẫu phiếu đăng ký tham dự quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH); 

Việc đăng ký tham dự trực tuyến hoàn thành sau khi người đăng ký tham dự in được phiếu đăng ký tham dự theo từng cá nhân có đầy đủ các thông tin mà mình đã điền; từng cá nhân sẽ mang phiếu đăng ký tham dự đã in có ảnh của mình và kèm theo 01 (một) bản chụp các loại giấy tờ chứng minh đáp ứng được một trong những điều kiện quy định tại Điều 16 hoặc điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 31/2015/NĐ-CP tương xứng với bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề đã đăng ký tham dự nộp cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề theo thời gian ghi trong phiếu báo dự kiểm tra do tổ chức đó gửi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH để hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự của cá nhân theo quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH;

- Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đối chiếu điều kiện tham dự ở các bậc trình độ kỹ năng nghề quy định tại Điều 16 hoặc điều kiện tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 31/2015/NĐ-CP với các thông tin trên phiếu đăng ký tham dự theo từng cá nhân mà người đăng ký tham dự đã thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH và chậm nhất 07 (bảy) ngày trước khi bắt đầu kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia phải hoàn thành việc gửi cho người đăng ký tham dự phiếu báo dự kiểm tra của từng cá nhân (mẫu phiếu báo dự kiểm tra quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH).

Phụ lục 05

* Trường hợp trực tiếp đăng ký hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham dự qua đường bưu điện:

- Người đăng ký tham dự có thể trực tiếp nhận phiếu đăng ký tham dự theo từng cá nhân tại các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề hoặc tải phiếu đăng ký tham dự được đăng trên trang thông tin điện tử của các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề (mẫu phiếu đăng ký tham dự quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH); 

Ghi đầy đủ các thông tin cần thiết theo yêu cầu trong phiếu đăng ký tham dự theo từng cá nhân và dán ảnh của cá nhân vào phiếu có kèm theo 01 (một) bản chụp các loại giấy tờ chứng minh là cá nhân mình đáp ứng được một trong các điều kiện quy định tại Điều 16 hoặc điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 31/2015/NĐ-CP tương xứng với bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề đã đăng ký tham dự để hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự của cá nhân theo quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH; trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đăng ký tham dự của từng cá nhân cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề được lựa chọn;

- Tổ chức đánh giá kỹ năng nghề kiểm tra hồ sơ đăng ký tham dự của từng cá nhân mà người đăng ký tham dự đã nộp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH, đối chiếu điều kiện tham dự ở các bậc trình độ kỹ năng nghề quy định tại Điều 16 hoặc tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 31/2015/NĐ-CP và chậm nhất 07 (bảy) ngày trước khi bắt đầu kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia phải hoàn thành việc gửi người đăng ký tham dự phiếu báo dự kiểm tra của từng cá nhân (mẫu phiếu báo dự kiểm tra quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH); 

Trường hợp hồ sơ đăng ký tham dự của cá nhân không đáp ứng quy định tại Điều 9 Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH hoặc không phù hợp với điều kiện quy định tại Điều 16 và khoản 2 Điều 18 Nghị định 31/2015/NĐ-CP thì chậm nhất sau 02 (hai) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tham dự của từng cá nhân, tổ chức đánh giá kỹ năng nghề phải có văn bản thông báo cho người đăng ký tham dự bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham dự của cá nhân đó và nộp lại cho tổ chức đánh giá kỹ năng nghề trước khi bắt đầu kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia ít nhất 09 (chín) ngày.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 318

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079