Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

08/05/2024 15:00 PM

Cho hỏi những thủ tục hành chính nào thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước được đơn giản hóa? - Kim Hùng (Đồng Nai)

Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hình từ internet)

Đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thủ tướng ban hành Quyết định 381/QĐ-TTg ngày 07/5/2024 phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định 381/QĐ-TTg cắt giảm, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc 4 nhóm ngành nghề kinh doanh sau: Hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại; hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Trong đó, đối với thủ tục hành chính chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn; mua, bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn của ngân hàng thương mại, nội dung cắt giảm, đơn giản hóa là bãi bỏ việc cổ đông lớn phải thực hiện thủ tục chấp thuận mua, bán, chuyển nhượng cổ phần.

Việc bãi bỏ trên nhằm giúp cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là cổ đông lớn khi thực hiện việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần; đồng thời, nội dung cắt giảm cũng phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 37 Luật Các tổ chức tín dụng  2024 (đã bãi bỏ quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

Bãi bỏ một số thủ tục hành chính lĩnh vực ngân hàng

Đồng thời, Quyết định 381/QĐ-TTg cũng bãi bỏ một số thủ tục hành chính.

Thủ tục chấp thuận mua bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường; mua bán, chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được bãi bỏ nhằm cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

Bãi bỏ các thủ tục chuyển đổi quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã; thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã vì lý do: Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả quỹ tín dụng nhân dân, do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Đến nay, ngân hàng hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và là ngân hàng duy nhất của các quỹ tín dụng nhân dân. Do vậy, chỉ có duy nhất ngân hàng hợp tác xã hiện nay và sẽ không thực hiện cấp phép thành lập mới ngân hàng hợp tác xã nữa.

Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam cũng được bãi bỏ giúp cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện. Đồng thời, việc bãi bỏ phù hợp với Đề án định hướng lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1590/QĐ-TTg ngày 11/8/2016.

Các hoạt động chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

- Phát hành tiền

- Bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách, cho vay

  - Mở tài khoản, hoạt động thanh toán và ngân quỹ

- Quản lí ngoại hối và hoạt động ngoại hối

- Thanh tra ngân hàng

- Hoạt động giám sát ngân hàng

Lê Nguyễn Anh Hào

Chia sẻ bài viết lên facebook 4,849

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079