Từ 01/01/2026, sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay sổ giấy (Đề xuất)

30/05/2024 17:30 PM

Tại Dự thảo Luật bảo hiểm sửa đổi có đề xuất cấp số bảo hiểm xã hội điện tử thay sổ giấy từ ngày 01/01/2026.

Từ 01/01/2026, sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay sổ giấy (Đề xuất)

Đề xuất từ 01/01/2026, sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay sổ giấy (Hình từ internet)

Từ 01/01/2026, sẽ cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử thay sổ giấy (Đề xuất)

Theo Điều 24 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi  đề xuất quy định về sổ bảo hiểm xã hội, theo đó:

- Sổ bảo hiểm xã hội chứa đựng những thông tin nhân thân cơ bản của người lao động, ghi nhận việc đóng, hưởng và giải quyết các chế độ theo quy định của Luật này.

- Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người bằng bản điện tử, bản giấy và có giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành như nhau.

Từ ngày 01/01/2026 thực hiện cấp số bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy chỉ được cấp khi người lao động yêu cầu.

- Dữ liệu về sổ bảo hiểm xã hội được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định.

- Chính phủ quy định chi tiết các khoản 1, 2 và 3 của Điều 24 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi này và lộ trình hoàn thành việc cấp sổ bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử.

Như vậy, theo đề xuất quy định trên thì từ ngày 01/01/2026 sẽ thực hiện cấp số bảo hiểm xã hội bằng bản điện tử cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy chỉ được cấp khi người lao động yêu cầu.

Đề xuất thay đổi trên dựa theo công cuộc cải cách thực hiện số hóa các loại giấy tờ, thủ tục hành chính hiện nay.

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng đã đề cập quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và pháp luật về giao dịch điện tử.

- Hồ sơ, chứng từ sử dụng trong giao dịch điện tử thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội quy định tại khoản 1 Điều 25 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có giá trị pháp lý, hiệu lực thi hành tương đương với giao dịch truyền thống.

- Từ ngày 01/01/2027, cơ quan bảo hiểm xã hội phải bảo đảm điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều 25 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và việc điều chỉnh hồ sơ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội từ phương thức giao dịch bằng bản giấy theo quy định của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi sang phương thức giao dịch điện tử để bảo đảm thuận tiện cho người tham gia và người thụ hưởng bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội hiện nay

- Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bao gồm:

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động kèm theo danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;

+ Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp hỏng hoặc mất bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của người lao động;

+ Sổ bảo hiểm xã hội trong trường hợp bị hỏng.

- Chính phủ quy định thủ tục, hồ sơ tham gia, cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

(Điều 97 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Lê Nguyễn Anh Hào

Chia sẻ bài viết lên facebook 557

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079