Đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, đặt cược bóng đá quốc tế và kinh doanh casino

17/05/2024 17:09 PM

Xin hỏi có phải sắp tới sẽ đơn giản hóa thủ tục kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, đặt cược bóng đá quốc tế và kinh doanh casino? – Công Thành (Bình Dương)

Đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, đặt cược bóng đá và kinh doanh casino

Đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, đặt cược bóng đá và kinh doanh casino (Hình từ internet)

Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Tài chính

Thủ tướng ban hành Quyết định 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025.

Cụ thể, Quyết định 412/QĐ-TTg cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 6 ngành nghề kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024 - 2025 gồm: Dịch vụ kế toán; dịch vụ thẩm định giá; lĩnh vực tài chính ngân hàng; lĩnh vực thuế; lĩnh vực hải quan; lĩnh vực chứng khoán.

Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ trên cơ sở khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện.

Đơn giản hóa các thủ tục kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, đặt cược bóng đá và kinh doanh casino

Đối với các nhóm ngành nghề thuộc lĩnh vực  tài chính ngân hàng, Quyết định 412/QĐ-TTg đã cắt giảm, đơn giản các thủ tục hành chính dưới đây như sau:

Thủ tục hành chính 1: Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó (Mã TTHC: 3.000032)

- Nội dung đơn giản hóa:

+ Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ “Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp”.

Lý do: Cắt giảm thành phần hồ sơ là bản sao phiếu lý lịch tư pháp để phù hợp với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp, giúp giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức.

+ Quy định cụ thể về thành phần hồ sơ Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017.

Lý do: Khoản 1 Điều 31 Nghị định 06/2017/NĐ-CP  ngày 24/01/2017 quy định 03 điều kiện, trong đó đã có 02 điều kiện được quy định tương ứng với 02 thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính gồm: (1) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư trường đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư và (2) Phương án kinh doanh. Việc quy định cụ thể thành phần hồ sơ đối với điều kiện còn lại bảo đảm sự minh bạch, thống nhất, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Kiến nghị thực thi:

+ Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 31; sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Thủ tục hành chính 2: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế (Mã TTHC: 3.000040)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ “Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp”.

Lý do: Cắt giảm thành phần hồ sơ là bản sao phiếu lý lịch tư pháp để phù hợp với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp, giúp giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức.

- Kiến nghị thực hiện:

+ Bãi bỏ điểm d khoản 3 Điều 39 Nghị định 06/2017/NĐ-CP  ngày 24/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Thủ tục hành chính 3: Thủ tục cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino (Mã TTHC: 3.000037)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa:

+ Bãi bỏ quy định về thành phần hồ sơ “Phiếu lý lịch tư pháp” đối với người quản lý, điều hành điểm kinh doanh casino.

Lý do: Cắt giảm yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp để đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đối với người quản lý, điều hành điểm kinh doanh casino, giúp giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức.

- Kiến nghị thực thi:

+ Sửa đổi khoản 7 Điều 25 Nghị định 03/2017/NĐ-CP  ngày 16/01/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino.

+ Lộ trình thực hiện: 2024 - 2025.

Xem thêm các thủ tục hành chính khác được đơn giản hóa tại Quyết định 412/QĐ-TTg.

Lê Nguyễn Anh Hào

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,010

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079